GDPR och MKassist

Kära MKassist‐användare och Hudvårdskonsult,

Nedan följer lite information om GDPR och länkar till dokument som är relevanta för dig som personuppgiftsansvarig för den information du lagrar om dina kunder.

1MKassist och Du

MKassist lagrar vissa personuppgifter om dig som behövs för att du ska kunna använda tjänsten som säljare. Vår integritetspolicy för hur vi hanterar dessa uppgifter finner du här:

http://www.mkassist.com/Integritetspolicy‐mkassist.html

De uppgifter vi nämner där gäller alltså dig som säljare och för de uppgifterna är MKassist personuppgiftsansvarig i GDPRs ögon.

Den information som du som säljare registrerar om dina kunder är dock du personuppgiftsansvarig för, och enligt GDPR skyldig att se till att de används rätt i enlighet med GDPR. Se mer information under Du och dina kunder nedan.

Då du som personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter hos MKassist så blir MKassist ditt personuppgiftsbiträde och GDPR rekommenderar att du har personuppgiftsbiträdesavtal med sådana underleverantörer. Vi har tagit fram ett sådan avtal som du kan referera till vid behov. Avtalet finner du här:

http://www.mkassist.com/PUBA‐mkassist.html

2Du och dina kunder

På samma sätt som MKassist har en integritetspolicy gentemot dig som användare av MKassist så bör du som personuppgiftsansvarig ha en liknande integritetspolicy mot dina kunder där du beskriver vilka personuppgifter du hanterar, och varför.

Detta ansvar ligger på dig som säljare och personuppgiftsansvarig och kan eventuellt täcka in mer än den information du lagrar i MKassist beroende på om du exempelvis lagrar annan information i andra system än MKassist.

För att underlätta för dig så har vi dock tagit fram en mall som du kan utgå ifrån när du formar din egen integritetspolicy. Mallen är ett förslag på hur det skulle kunna se ut och du kan här klippa ihop ett dokument som överensstämmer med ditt arbete och din verksamhet, eller använda som den är om den matchar din verksamhet. Mallen finner du här:

http://www.mkassist.com/Integritetspolicy-hvk.html

Det är alltså du och kunden som har denna överenskommelse.

  1. 1MKassist och Du
  2. 2Du och dina kunder