Integritetspolicy

Jag som hudvårdskonsult värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle jag aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar vilken personlig information jag samlar in och vad jag använder den till. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

1Personuppgifter

I samband med att du handlar av mig så sparar jag och behandlar följande personuppgifter om dig:

2Syfte och laglig grund

Syftet med en sådan behandling är för att kunna:

Laglig grund för samtliga av dessa behandlingar är för att kunna uppfylla tjänsten som säljare av Mary Kay‐produkter till dig.

Utöver personuppgifterna ovan så kan jag i samtycke med dig samla in följande information:

Den informationen är frivillig och används uteslutande för att stödja dig i att välja rätt produkter och kunna ge dig personlig rådgivning.

Dina uppgifter delas inte med tredje part och används uteslutande av mig, förutsatt att jag inte är skyldig att göra så enligt Svensk lag.

Samtliga uppgifter erhålls från dig i samband med att vi träffas och jag registrerar dig som kund. Inga uppgifter erhålls från tredje part.

3Säkerhet

Jag, och den underleverantör som jag använder för att hantera kundregistret med dina personuppgifter, har vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

4Lagringstid

Ovanstående uppgifter lagras tills dess att du begär dem borttagna, om inte annat anges. Information om genomförda köp behöver dock sparas enligt bokföringslagen.

5Kontakt

Du har rätt att kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter jag har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att jag begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Om du har klagomål på min behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

  1. 1Personuppgifter
  2. 2Syfte och laglig grund
  3. 3Säkerhet
  4. 4Lagringstid
  5. 5Kontakt