Integritetspolicy för tjänsten MKassist

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar vilken personlig information vi samlar in och vad vi använder den till. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

1Personuppgifter

MKassist sparar och behandlar följande personuppgifter om dig:

2Syfte och laglig grund

Syftet med en sådan behandling är för att kunna:

Laglig grund för samtliga av dessa behandlingar är för att kunna uppfylla avtal gentemot dig, d.v.s. för att kunna erbjuda den funktionalitet som tjänsten utlovar.

Utöver personuppgifterna ovan har du som användare av MKassist även möjlighet att ange följande information:

Den informationen är frivillig och används uteslutande för presentation på kvitton och fakturor som du skapar i MKassist och delar med dina kunder. Laglig grund för samtliga av dessa behandlingar är för att kunna uppfylla avtal gentemot dig, d.v.s. för att kunna erbjuda den funktionalitet som tjänsten utlovar.

Vidare använder vi information för följande syften:

Laglig grund för dessa behandlingar är vårt berättigade intresse för kundrelationer och för din information.

Trafikinformation (IP‐adress och webbläsarversion) loggas även för att säkerställa en säker och tillförlitlig tjänst. Laglig grund för detta är vårt berättigade intresse för att skydda tjänsten och våra användare. Dessa uppgifter lagras i 60 dagar.

Dina uppgifter delas inte med tredje part och används uteslutande av MKassist för att stödja de funktioner som applikationen tillhandahåller, förutsatt att vi inte är skyldiga att göra så enligt Svensk lag.

Samtliga uppgifter erhålls från dig i samband med att användarkonto registrers i MKassist. Inga uppgifter erhålls från tredje part.

3Säkerhet

MKassist har vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

4Lagringstid

Ovanstående uppgifter lagras tills dess att du explicit begär dem borttagna, om inte annat anges.

5Kontakt

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på support@mkassist.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

  1. 1Personuppgifter
  2. 2Syfte och laglig grund
  3. 3Säkerhet
  4. 4Lagringstid
  5. 5Kontakt